П Р А В И Л А
користування бібліотеками Менської ЦБС

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила користування бібліотеками Менської ЦБС розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території району, яке може бути у формі: абонементу (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

- Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);

- Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

- Користуватись іншими видами послуг, у тому числі й додатковими послугами на оплатній основі;

- Брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. При наданні користувачам документів, що мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як гарантія забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.9. Окремі категорії користувачів (інваліди, учасники ВВВ, бойових дій) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, подають фотокартку (для бібліотеки, де ведеться читацький квиток), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти і підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, що пред’являють їх батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість і наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його на аналогічний чи інший документ, визнаний рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення термінів користування документами, сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов’язані:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- забезпечувати високий рівень культури обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, відвідуванні бібліотек, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

- створювати бібліотечні ради;

- звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

У НАС ВИ ЗМОЖЕТЕ :


- Користуватись бібліотечними фондами

- Підвищувати рівень ерудиції за допомогою періодичних видань
- Взяти додому книги терміном до 30 днів
- Отримати бібліографічну довідку
- Якісно підготуватись до занять (повідомлення, реферати, курсові)
- Користуватися комп’ютерними послугами
- Взяти участь у творчих акціях, які проводить бібліотека
- Організувати виставку власних творчих робіт
- Зробити якісні ксерокопії


КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ МОЖУТЬ:
БЕЗКОШТОВНО:


1. Ознайомлення з правилами користування бібліотекою.
2. Надання документів з фонду бібліотеки в читальних залах і на абонементі.
3. Надання довідково-пошукового апарату, який розкриває зміст фонду бібліотеки, для пошуку необхідної інформації.
4. Консультаційні послуги:
- в пошуку необхідної інформації, за довідково-пошуковим апаратом;
- при користуванні фондом бібліотеки.
5. Організація відкритих переглядів з метою ознайомлення читачів з новими надходженнями літератури, тематичних виставок літератури у приміщенні бібліотеки.
6. Організація масових заходів для читачів.
7. Користуватися послугами мережі Інтернет.


ЗА ПЛАТУ:


1. Замовити і отримати тематичні списки літератури;
2. Отримати ксерокопії необхідних документів з фонду бібліотеки;
3. Підготовка фактографічних, аналітичних довідок, видача письмових довідок;
4.Видача інформацій на електронних носіях;
5 .Написання та платне розповсюдження сценаріїв масових заходів для закладів культури, шкіл – району, методичних центрів;
6 .Оренда приміщення;

Кiлькiсть переглядiв: 1324

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.